×

Màster en
Formació en Psicoteràpia i Teoria del Vincle Afectiu

Curs acreditat per International Attachment Network España

11a Edició

Pla d'estudis Desplegar temari

 • Principis bàsics de la teoria del vincle afectiu i neurociència afectiva
  6 ECTS
  • Introducció a la teoria de J. Bowlby
  • Etologia i teoria del vincle afectiu
  • Psicoanàlisi i teoria del vincle afectiu
  • Principals exponents de la teoria del vincle afectiu
  • Neurociència afectiva relacionada amb la teoria del vincle afectiu
  • Fases de construcció del vincle afectiu. El vincle afectiu al llarg de la vida
  • Teoria del vincle afectiu i criança positiva
  Veure competències i bibliografia
 • Intervenció en el sistema de protecció a la infància des de la teoria del vincle afectiu: acolliments, adopcions i treball amb famílies biològiques vulnerables
  6 ECTS
  • Aplicació de la teoria del vincle afectiu al sistema de protecció a la infància
  • Menys és més: de la complexitat dels casos al sistema d’indicadors de maltractament
  • Intervenció en acolliments familiars i adopcions. Famílies d’acollida d’urgència. Procediment de retirada d’infants des de la teoria del vincle afectiu
  • El treball amb famílies biològiques vulnerables
  • Anàlisi de les competències maternes/paternes que afavoreixen un vincle afectiu de base segura. Programes de millora de les competències parentals
  • Intervenció als centres d’acollida i als centres residencials d’acció educativa (CRAE). Els projectes de centre. Com treballar amb infants amb trastorns de la vinculació. Agressivitat i mentalització
  • Reptes de futur en les polítiques de protecció a la infància
  Veure competències i bibliografia
 • Instruments de valoració del vincle afectiu i anàlisi de la interacció pares-fills en la infància
  6 ECTS
  • Introducció als instruments de valoració del vincle afectiu en la infància
  • Strange Situation Procedure: valoració dels patrons de vincle afectiu emergents en infants de 10 a 24 mesos
  • Histoires d’attachement à compléter (CCH). Valoració del sistema de vincle afectiu entre els 4 i els 8 anys. Anàlisi de la qualitat de la interacció pares-fills mitjançant el Code Interaction Behaviour
  • Instruments de valoració del sistema de cura parental
  • Altres instruments de valoració del món intern infantil referent als afectes
  Veure competències i bibliografia
 • Instruments de valoració del vincle afectiu i anàlisi dels estats de la ment en adolescents i adults
  6 ECTS
  • L’entrevista de vincle per a persones adultes. Conducció de l’entrevista i errors freqüents
  • Anàlisi de les experiències de criança rebudes en la infantesa
  • Idealització, ràbia, bloqueig de memòria i dificultat per oblidar i centrar el pensament en l’avui i l’ara
  • Anàlisi de les experiències potencialment traumàtiques. L’abús i la pèrdua. Com realitzar la valoració del trauma i la desorganització
  • La classificació dels tipus i subtipus de vincle afectiu en l’edat adulta
  • L’anàlisi clínica de la personalitat. Patró de vincle afectiu i patró clínic de la personalitat
  • El CAMIR i el CAMIR-R com a mètodes alternatius de valoració del sistema de vincle afectiu. Altres proves de valoració del vincle afectiu en edat adulta
  • Proves projectives complementàries a l’estudi del psiquisme de persones adultes
  • La valoració del patró de vincle afectiu en l’adolescència
  • Les escales de mentalització
  Veure competències i bibliografia
 • Tècnica de teràpia per videointervenció (video intervention therapy)
  6 ECTS
  • Introducció a la història de les tècniques d’observació i registre de la conducta i les emocions
  • Principis bàsics de la tècnica d’anàlisi per vídeo
  • Categories dissenyades per George Downing
  • Nivell I. Supervisió de casos
  • Principis bàsics de la intervenció terapèutica per videointervenció
  • Altres instruments per avaluar la qualitat de les interaccions en la teràpia per videointervenció
  • Nivell II. Supervisió de casos
  • Aplicació de la teràpia per videointervenció en el context clínic i terapèutic, en la teràpia pares-fills i en les intervencions psicosocials
  Veure competències i bibliografia
 • Intervenció psicoterapèutica en casos de trauma i dol
  3 ECTS
  • El trauma i el dol des de la perspectiva psicoanalítica i la teoria del vincle afectiu
  • Principis bàsics de la intervenció terapèutica
  • Estudi de casos i supervisions
  Veure competències i bibliografia
 • Psicoteràpia de parella des de la teoria del vincle afectiu i psicoanàlisi relacional
  4.5 ECTS
  • La parella vista des de la teoria del vincle afectiu i la psicoanàlisi relacional
  • Problemàtiques comunes
  • Valoració dels patrons de vincle afectiu en la parella
  • Psicoteràpia de parella
  • Divorci i intervenció psicològica
  Veure competències i bibliografia
 • Treball final de màster
  12 ECTS

  El projecte final del màster consisteix a desenvolupar un programa de cas únic, de recerca o d’intervenció experimental terapèutica que permeti establir evidència empírica en els tractaments basats en la teoria del vincle afectiu orientat a la possibilitat d’elaborar una tesi doctoral en el marc del Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà de la Universitat de Girona.

  Veure competències i bibliografia

Titulació

Màster de Formació Permanent en Formació en Psicoteràpia i Teoria del Vincle Afectiu per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol UdG
eventis